Materiały dydaktyczne do wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu

Podstawy hydrauliki siłowej

Materiały do wykładów:  - grupa Teams - pliki

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych:
 
Lab.1 - Wprowadzenie / Podstawy /2h
Lab.2 - Schematy hydrauliczne /2h
Lab.3 - Sterowanie bezpośrednie siłownikami i silnikami /2h
Lab.4 - Sterowanie pośrednie hydrauliczne /2h
Lab.5 - Elementy elektrohydraulicznych układów sterowania /2h
Lab.6 - Układy elektrohydrauliczne  - sterowanie pośrednie i bezpośrednie /4h
Lab.7 - Układy elektrohydrauliczne sterowanie w funkcji - droga /2h, czas /2h, ciśnienie /2h
Lab.8 - Pomiary hydrauliczne - ciśnienie, przepływ, temperatura /2h
Lab.9 - Sterowanie proporcjonalne /4h
Lab.10 - Diagramy funkcyjne i cyklogramy pracy /2hMateriały dodatkowe


Oprogramowanie:
FESTO FluidSIM Pneumatics
FESTO FluidSIM Hydraulics