Materiały dydaktyczne do wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu

Napędy i Sterowania Hydrauliczne i Pneumatyczne - NSHiP
 
kierunek: MECHATRONIKA / ENERGETYKA

Materiały do wykładów: pobierz
 
Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych:
 
Lab.0 -- Wprowadzenie / Podstawy
Lab.1 - Schematy pneumatyczne
Lab.2 - Sterowanie bezpośrednie siłownikami jednostronnego i dwustronnego działania
Lab.3 - Sterowanie pośrednie siłownikami jednostronnego i dwustronnego działania
Lab.4 - Funkcje logiczne
Lab.5 - Sterowanie sekwencyjne półautomatyczne i automatyczne
Lab.6 - Diagramy funkcyjne i cyklogramy pracy
Lab.7 - Układy pneumatyczne z  przekaźnikiem czasowym
Lab.8 - Układy pneumatyczne z zaworem sekwencyjnym
Lab.9 - Jednostka taktowo-stopniowa (schemat)
Lab.10 - Elementy elektropneumatycznych układów sterowania
Lab.11 - Sensory w sterowaniu elektropneumatycznym i pneumatycznym
Lab.12 - Układy elektropneumatyczne 

Pytania do laboratoriówMateriały dodatkoweOprogramowanie:


FESTO FluidSIM Pneumatics
FESTO FluidSIM Hydraulics