Materiały dydaktyczne do wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu

Napędy i Sterowanie Hydrauliczne i Pneumatyczne - NSHiP
 
kierunek: MECHATRONIKA / ENERGETYKA / AUTOMATYKA

Materiały do wykładów:  - grupa Teams - pliki

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych:
 
Lab.1 - Wprowadzenie / Podstawy
Lab.2 - Schematy pneumatyczne
Lab.3 - Sterowanie bezpośrednie siłownikami jednostronnego i dwustronnego działania
Lab.4 - Sterowanie pośrednie siłownikami jednostronnego i dwustronnego działania
Lab.5 - Sterowanie sekwencyjne półautomatyczne i automatyczne
Lab.6 - Funkcje logiczne
Lab.7 - Diagramy funkcyjne i cyklogramy pracy
Lab.8 - Układy pneumatyczne z  przekaźnikiem czasowym
Lab.9 - Układy pneumatyczne z zaworem sekwencyjnym
Lab.10 - Jednostka taktowo-stopniowa (schemat)
Lab.11 - Elementy elektropneumatycznych układów sterowania
Lab.12 - Sensory w sterowaniu elektropneumatycznym i pneumatycznym
Lab.13 - Układy elektropneumatyczne 
Pytania do laboratoriów


Materiały dodatkowe


Oprogramowanie:
FESTO FluidSIM Pneumatics
FESTO FluidSIM Hydraulics