Prace Dyplomowe i Przejściowe

Kierunek - Mechanika i Budowa Maszyn (MiBM) - lista
osoba odpowiedzialna: dr hab. inż. Marcin Chodźko

Kierunek - Mechatronika (MT) - lista
osoba odpowiedzialna: dr hab. inż. Daniel Jastrzębski