Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

czyli co robię dzięki zdobytej wiedzy ...

  • Patenty:

P. 123540 - Platforma do badań wibracyjnych
P. 403062 - Obrabiarka przenośna sterowana numerycznie (info. w prasie)
P. 403066 - Sposób mocowania maszyn, zwłaszcza obrabiarek przenośnych i urządzenie do mocowania maszyn


  • Biegły sądowy:

od 2009 roku przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie
specjalność: mechanika, budowa, eksploatacja i ocena maszyn i urządzeń przemysłowych (do 31.12.2019) - ponad 20 opinii sądowych


  • Opinie o innowacyjności:

(2008 - obecnie) ponad 40 opinii o innowacyjności z zakresu oceny maszyn i procesów technologicznych