Materiały dydaktyczne do wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu

Modelowanie w Projektowaniu Maszyn i Procesów

Tematyka wykładów:
cz1. Projektowanie maszyn i procesów - wymogi bezpieczeństwa (pobierz)
cz2.  Wybrane środowiska aplikacyjne komputerowego wspomagania prac inżynierskich CAx (pobierz) (pobierz)
cz3.  Modelowanie geometryczne z wykorzystaniem środowiska CAD z użyciem SolidWorks - parametryzacja modeli (pobierz)
cz4.  Modelowanie złożeni w środowisku CAD - wiązania (pobierz)
cz5.  Aplikacyjne wykorzystanie Metody Elementów Skończonych (MES/FEM) do optymalizacji modelu CAD - statyka (pobierz)
cz6.  Solvery MES zaimplementowane do środowisk CAD -  dynamika
cz7.  Solvery MES zaimplementowane do środowisk CAD -  termika
cz8.  Solvery MES zaimplementowane do środowisk CAD -  przepływy

zagadnienia do egzaminu

Tematyka laboratoriów

lab.1 - Modelowanie 3D - Podstawy (operacje wyciągnięcia, wycięcia itp.) (instr)
lab.2 - Modelowanie 3D - Rozszerzone (operacje: wyciągnięcia po ścieżce i profilach, szyk, skorupa itp.) (instr)
lab.3 - Modelowanie geometryczne z wykorzystaniem środowiska CAD (SolidWorks) - parametryzacja modeli (zal lab.1-2 - 20 min.) (instr)
lab.4 - Modelowanie konstrukcji cienkościennych - arkusz blachy (instr cz1, instr cz2)
lab.5 - Modelowanie konstrukcji spawanych (instr cz1, instr cz2, instr cz3)
lab.6 - Modele 3D - importowanie z baz danych (mat.)
lab.7 - Modelowanie złożenia w środowisku CAD - wiązania kinematyczne (instr, pliki)
lab.8 - Aplikacyjne wykorzystanie Metody Elementów Skończonych (MES/FEM) do optymalizacji modelu CAD - statyka (element) (zal lab. 3-7 - 30 min)
lab.9 - Aplikacyjne wykorzystanie Metody Elementów Skończonych (MES/FEM) do optymalizacji modelu CAD - statyka (złożenie)
lab.10 - Solvery MES zaimplementowane do środowisk CAD -  dynamika
lab.11 - Zaliczenie lab. 8-10  instrukcja   pliki CAD

lab.12 - Solvery MES zaimplementowane do środowisk CAD -  termika (instrukcja, pliki)
lab.13 - Solvery MES zaimplementowane do środowisk CAD -  przepływy
lab.14 - Zaliczenie lab. 12-13 zadanie

lab.15 - Termin zaliczeń poprawkowych