• Jastrzębski D., Pawełko P., Szwengier G.: Modelowanie ślizgowego połączenia śruba pociągowa-nakrętka. XLIII Sympozjon PTMTS „Modelowanie w mechanice”, Gliwice 9-13 luty 2004, Zeszyty Naukowe PŚl. nr 23, s. 185-190.
 • Jastrzębski D., Pawełko P., Szwengier G.: Modelowanie elementów tocznych w szynowych połączeniach prowadnicowych. XLIV Sympozjon PTMTS „Modelowanie w mechanice”, Gliwice 27 lutego - 3 marca 2005, Zeszyty Naukowe PŚl. nr 29, s. 139-144
 • Jastrzębski D., Pawełko P., Skrodzewicz J., Szwengier G.: Badania statycznych właściwości szynowych prowadnic tocznych Część I: Stanowisko badawcze. Przegląd Mechaniczny 9S/2005, s. 207-209.
 • Jastrzębski D., Pawełko P., Skrodzewicz J., Szwengier G.: Badania statycznych właściwości szynowych prowadnic tocznych Część II: Badania podzespołów prowadnicowych. Przegląd Mechaniczny 9S/2005, s. 210-212.
 • Jastrzębski D., Pawełko P., Skrodzewicz J., Szwengier G.: Badania statycznych właściwości szynowych prowadnic tocznych Część III: Badania połączeń prowadnicowych. Przegląd Mechaniczny 9S/2005, s. 213-214.
 • Jastrzębski D., Pawełko P., Ratyński M., Szwengier G.: Design calculations of a lathe’s rolling connection of tailstock system. Advances in Manufacturing Science and Technology, 2007, Vol.31, nr 2 s5-24.
 • Jastrzębski D., Pawełko P., Skrodzewicz J., Szwengier G.: Experimental research on the static properties of rolling guideway subassemblies. Advances in Manufacturing Science and Technology, 2007, vol. 31, nr 1, p.5–17.
 • Szwengier G., Jastrzębski D., Pawełko P.: Modelowanie ślizgowych i tocznych połączeń prowadnicowych maszyn. I Kongres Mechaniki Polskiej, Warszawa 2007 r. Referat nr P0381 (na płycie CD).
 • Pawełko P.: The influence of selected screw and nut connection conditions on the value of axial forces in a screw connector, Advances in Manufacturing Science and Technology, 2009, No 1, p.69–79.
 • Jastrzębski D., Pawełko P., Szwengier G.: Modeling the effect of geometric errors on the static characteristics of guide rail systems. Advances in Manufacturing Science and Technology, 2012, vol 36, No 2, p.31-41.
 • Jastrzębski D., Majda P., Pawełko P., Szwengier G.: Obliczenia układu nośnego frezarek o różnych strukturach geometryczno-ruchowych. Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, 2010, Vol.30, nr 2, 145-154
 • Jastrzebski D., Majda P., Pawełko P., Szwengier G.: Prognozowanie właściwości układu nośnego frezarki w przestrzeni obróbczej. Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, 2010, Vol.30, nr 2, 155-161
 • Pawełko P., Jastrzębski D., Szwengier G., Dolata M.: Układ do pomiaru błędów geometrii powierzchni obrobionej podczas skrawania, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, 2010, Vol.30, nr 4, 111-117
 • Jastrzębski D., Pawełko P., Szwengier G.: Modeling the effect of geometric errors on the static characteristics of guide rail systems. Advances in Manufacturing Science and Technology, 2010, Vol.34, No. 4, 23-33
 • Majda P., Dolata M., Jastrzębski D., Pawełko P., Szwengier G.: Wykorzystanie wyników testu okrągłości do zwiększania dokładności kinematycznej obrabiarki CNC, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, 2011, Vol.31, nr 2, 117-123
 • Szwengier G., Jastrzebski D., Pawełko P., Majda P.: The selection of milling machine geometric-kinematic structure – preliminary selection of structure variants, Archives of Mechanical Technology and Automation, 2012, Vol. 32, No. 1, 65-76
 • P. Pawełko , S. Berczyński , Z. Grządziel. Modeling roller guides with preload.  Archives of Civil and Mechanical Engineering (Elsevier) ACME-176; No. of Pages 9, online
 • M. Chodźko, P. Pawełko, K. Marchelek Modalne modelowanie dynamiki obrabiarki przenośnej Modelowanie Inżynierskie 2014, nr52, tom 21
 • Pawełko P., Modeling mass-damper-spring systems in portable machine tools for flange machining. Archives of Mechanical Technology and Automation 2014 Tom Vol. 34
 • Pawełko P., Zawory w układach pneumatycznych, Pomiary Automatyka i Robotyka, 2014 nr 2
 • Pawełko P., Dolata M., Analysis of portable machine tool construction containing modular components,  Advances in manufacturing science and technology. vol. 38, No. 2, 2014