• Projekt badawczy Nr 7 T07D 028 19; Termin realizacji 2000÷2004; wykonawca (tak); „Opracowanie metodyki projektowania optymalnych konstrukcji układów prowadnicowych maszyn technologicznych z szynowymi prowadnicami tocznymi”.
 • Projekt badawczy Nr 8 T07D 009 21; planowany czas realizacji 2001÷2005; wykonawca (tak); „Rozwój metod walidacji hybrydowych modeli układów nośnych obrabiarek”.
 • Projekt badawczy Nr 4 T07D 011 30; planowany czas realizacji 2006÷2007; wykonawca; „Modelowanie i badania doświadczalne tocznych prowadnic szynowych”.
 • Projekt badawczy Nr 4 T07D 028 27; planowany czas realizacji 2004÷2007; wykonawca (tak); „Badanie i korygowanie wpływu mechanicznych właściwości obrabiarek na dokładność kształtowania przedmiotów obrabianych”.
 • Projekt badawczy 4 T07B 022 29 planowany czas realizacji 2005÷2008; wykonawca (tak); „Badania analityczne i doświadczalne statycznych, dynamicznych i eksploatacyjnych właściwości mechanizmów śrubowo-tocznych w układach prowadnicowych maszyn”
 • Projekt celowy Nr 6 ZR8 2005C / 06603; planowany czas realizacji 2005÷2006; wykonawca (tak); „Rodzina uniwersalnych małych frezarek narzędziowych sterowanych numerycznie typu FN”.
 • Projekt badawczy 4 T07B 031 27 planowany czas realizacji 2004÷2007; wykonawca (tak); „Identyfikacja nieliniowych modeli zespołów obrabiarek i procesu skrawania”
 • Projekt badawczy Nr 4 T07D 028 27; czas realizacji 2004÷2007; wykonawca; „Badanie i korygowanie wpływu mechanicznych właściwości obrabiarek na dokładność kształtowania przedmiotów obrabianych”, Politechnika Szczecińska \ Wydział Mechaniczny.
 • Projekt celowy R03 026 01 czas realizacji 2006÷2009; wykonawca; „Metodyka projektowych obliczeń i badań nowoczesnych układów prowadnicowych obrabiarek”, Politechnika Szczecińska, wykonawca \ Wydział Mechaniczny.
 • Projekt badawczy 503-06-011-1715/4; czas realizacji 2009-12; kierownik;  "Koncepcja i opracowanie konstrukcji mechatronicznej obrabiarki mobilnej" , Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie \ Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
 • Projekt rozwojowy nr R03 0050 06: Budowa prototypowego systemu do badań mikroobróbki skrawaniem - badania i modelowanie procesu, Czas realizacji 2009 - 2012,  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
 • Projekt badawczy nr N N502 448639: Rozwój metod poprawy dokładności przestrzennego pozycjonowania obrabiarek CNC, czas realizacji 2010-2013, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki (wykonawca).
 • Projekt badawczy nr N N504 670440: Rozwój metod kalibracji obrabiarek sterowanych numerycznie, czas realizacji 2011-2014, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
 • Projekt INNOTECH-K3/IN3/13/226352/NCBR/14 (AFM DEFUM) , pt.  „Uniwersalne, wysokowydajne 5 osiowe centrum obróbkowe ze stołem uchylno obrotowym”.
 • Projekt INNOTECH-K3/IN3/18/226861/NCBR/14 (CBKO) pt.  „Wysokowydajna obrabiarka do toczenia gwintów falistych i trapezowych innowacyjną technologią obwiedniową".
 • Projekt INNOTECH-K3/IN3/19/226994/NCBR/14 (AVIATURN) pt.  „Rodzina uniwersalnych, wysokowydajnych centrów tokarskich nowej generacji”.
 • Projekt PBS3/A6/28/2015, pt. „Zastosowanie rozszerzonej rzeczywistości, interaktywnych układów i głosowego interfejsu operatora w sterowaniu urządzeniami dźwigowymi”.
 • Projekt 515/06-011-5984-05/15, pt. "Opracowanie konstrukcji i prototypu inercyjnego urządzenia treningowego".
 • POIR.04.01.02-00-0075/16, pt. "Tokarka pionowa o lekkiej konstrukcji".
 • RPZP.01.01.00-32-0015/18 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe nad opracowaniem alternatywnych urządzeń stało siłowych do kompensacji zmian długości sieci trakcyjnej w trakcie eksploatacji"
 • RPZP.01.01.00-32-0016/18 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe nad opracowaniem innowacyjnych konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych spełniających wysokie standardy w zakresie bezpieczeństwa biernego słupów oświetleniowych i sygnalizacyjnych"
 • RPZP.01.01.00-32-0011/18-00 Wykonanie projektu, przeprowadzenie analiz i badań doświadczalnych multifunkcyjnego urządzenia mechatronicznego umożliwiającego bezpieczny i szybki poziomy transport schodów ruchomych - Szczecin 2019 (2019-22) kier.
 • POIR.01.01.01-00-0045/20: „Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji wysokobarierowego biodegradowalnego papieru opakowaniowego”(2021-22)
 • RPZP.01.01.00-32-0011/18-00 Wykonanie projektu, przeprowadzenie analizy i badania urządzenia dźwignicowego do montażu segmentów modułowego szybu dźwigowego - Szczecin 2019 (2019-22)
 • RPZP.01.01.00-32-0010/18 Przeprowadzenia analizy zagrożeń oraz jej walidacja dla nowoprojektowanego ciągu technologicznego linii do obróbki słupów – Szczecin 2021 (2022) kier.
 • INNOGLOBO/1/ITWA/20/2021 "Inteligentna tokarka z wrzecionem adaptronicznym"
 • RPZP.01.01.00-IZ.00-32-009/20 Usługa badawczo-rozwojowa polegająca na przeprowadzeniu badań na rzecz firmy Open Mind Sp. z o.o. nad prototypowym zautomatyzowaniem szalunku ślizgowego. w ramach (2022)
 • Usługa badawczo-rozwojowa polegająca na przeprowadzeniu prac nad opracowaniem uniwersalnego systemu monitoringu istotnych parametrów środowiskowych podczas transportu towarów w ramach projektu „Transformacja Specbud sp. z o.o. Sp. k. w kierunku przemysłu 4.0 poprzez wdrożenie innowacji produktowych i procesowych na poziomie międzynarodowym. RPZP 01.05.00-32.W051/21 2023