Materiały dydaktyczne do wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu


Napędy Elektryczne Hydrauliczne i Pneumatyczne - NEHiP

Materiały do wykładów :  MSTeams
 
Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych:


Lab.1 -  Sterowanie bezpośrednie siłownikami jednostronnego i dwustronnego działania
 
Lab.2 -  Sterowanie pośrednie siłownikami jednostronnego i dwustronnego działania
 
Lab.3 -  Sterowanie sekwencyjne półautomatyczne i automatyczne
 
Pytania do laboratoriów

        
UWAGA !!!!
Przed przystąpieniem do zajęć laboratoryjnych należy być  zapoznanym z poniższymi materiałami.