• Jastrzębski D., Pawełko P., Szwengier G.: Modelowanie ślizgowego połączenia śruba pociągowa-nakrętka. XLIII Sympozjon PTMTS „Modelowanie w mechanice”, Gliwice 9-13 luty 2004, Zeszyty Naukowe PŚl. nr 23, s. 185-190.
 • Jastrzębski D., Pawełko P., Szwengier G.: Modelowanie elementów tocznych w szynowych połączeniach prowadnicowych. XLIV Sympozjon PTMTS „Modelowanie w mechanice”, Gliwice 27 lutego - 3 marca 2005, Zeszyty Naukowe PŚl. nr 29, s. 139-144
 • Jastrzębski D., Pawełko P., Skrodzewicz J., Szwengier G.: Badania statycznych właściwości szynowych prowadnic tocznych Część I: Stanowisko badawcze. Przegląd Mechaniczny 9S/2005, s. 207-209.
 • Jastrzębski D., Pawełko P., Skrodzewicz J., Szwengier G.: Badania statycznych właściwości szynowych prowadnic tocznych Część II: Badania podzespołów prowadnicowych. Przegląd Mechaniczny 9S/2005, s. 210-212.
 • Jastrzębski D., Pawełko P., Skrodzewicz J., Szwengier G.: Badania statycznych właściwości szynowych prowadnic tocznych Część III: Badania połączeń prowadnicowych. Przegląd Mechaniczny 9S/2005, s. 213-214.
 • Jastrzębski D., Pawełko P., Ratyński M., Szwengier G.: Design calculations of a lathe’s rolling connection of tailstock system. Advances in Manufacturing Science and Technology, 2007, Vol.31, nr 2 s5-24.
 • Jastrzębski D., Pawełko P., Skrodzewicz J., Szwengier G.: Experimental research on the static properties of rolling guideway subassemblies. Advances in Manufacturing Science and Technology, 2007, vol. 31, nr 1, p.5–17.
 • Szwengier G., Jastrzębski D., Pawełko P.: Modelowanie ślizgowych i tocznych połączeń prowadnicowych maszyn. I Kongres Mechaniki Polskiej, Warszawa 2007 r. Referat nr P0381 (CD).
 • Pawełko P.: The influence of selected screw and nut connection conditions on the value of axial forces in a screw connector, Advances in Manufacturing Science and Technology, 2009, No 1, p.69–79.
 • Jastrzębski D., Pawełko P., Szwengier G.: Modeling the effect of geometric errors on the static characteristics of guide rail systems. Advances in Manufacturing Science and Technology, 2012, vol 36, No 2, p.31-41.
 • Jastrzębski D., Majda P., Pawełko P., Szwengier G.: Obliczenia układu nośnego frezarek o różnych strukturach geometryczno-ruchowych. Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, 2010, Vol.30, nr 2, 145-154
 • Jastrzebski D., Majda P., Pawełko P., Szwengier G.: Prognozowanie właściwości układu nośnego frezarki w przestrzeni obróbczej. Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, 2010, Vol.30, nr 2, 155-161
 • Pawełko P., Jastrzębski D., Szwengier G., Dolata M.: Układ do pomiaru błędów geometrii powierzchni obrobionej podczas skrawania, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, 2010, Vol.30, nr 4, 111-117
 • Jastrzębski D., Pawełko P., Szwengier G.: Modeling the effect of geometric errors on the static characteristics of guide rail systems. Advances in Manufacturing Science and Technology, 2010, Vol.34, No. 4, 23-33
 • Majda P., Dolata M., Jastrzębski D., Pawełko P., Szwengier G.: Wykorzystanie wyników testu okrągłości do zwiększania dokładności kinematycznej obrabiarki CNC, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, 2011, Vol.31, nr 2, 117-123
 • Szwengier G., Jastrzebski D., Pawełko P., Majda P.: The selection of milling machine geometric-kinematic structure – preliminary selection of structure variants, Archives of Mechanical Technology and Automation, 2012, Vol. 32, No. 1, 65-76
 • P. Pawełko , S. Berczyński , Z. Grządziel. Modeling roller guides with preload.  Archives of Civil and Mechanical Engineering (Elsevier) ACME (ISSN: 1644-9665, Tom: 14, Strony: 691-699)
 • Pawełko P., Nowak M.,” Możliwości uzyskania poprawy jakości cech techniczno-użytkowych obrabiarek przenośnych poprzez zastosowanie sterowania CNC”, 2013, Mechanik ,ISSN: 0025-6552, Zeszyt: 8-9, Strony: 97-104
 • Pawełko P., Nowak M., Szwengier G.: A new approach to the mounting of a portable machine tool on a workpiece, Archives of Mechanical Technology and Automation 2013,ISSN: 1233-9709, Tom: 33, Zeszyt: 3, Strony: 45-57
 • Pawełko P. „Napęd i sterowanie pneumatyczne – podstawy” ZAPOL, Szczecin 2013, ISBN 978-83-7518-614-7
 • M. Chodźko, P. Pawełko, K. Marchelek. Modalne modelowanie dynamiki obrabiarki przenośnej Modelowanie Inżynierskie 2014, nr.52, tom 21
 • Pawełko P., Modeling mass-damper-spring systems in portable machine tools for flange machining. Archives of Mechanical Technology and Automation, 2014, Vol. 34
 • Pawełko P., Zawory w układach pneumatycznych, Pomiary Automatyka i Robotyka, 2014 nr 2
 • Pawełko P., Dolata M., Analysis of portable machine tool construction containing modular components,  Advances in manufacturing science and technology. vol. 38, No. 2, 2014
 • Pawełko P., Szymczak B., Badania symulacyjne interakcji układów mechanicznego z hydraulicznym na przykładzie żurawia przeładunkowego, Modelowanie Inżynierskie (2016, ISSN: 1896-771X, Tom: 29, Zeszyt: 60, Strony: 58-66)
 • Pawełko P., Szymczak B., Koncepcja aktywnej podtrzymki tokarskiej, Modelowanie Inżynierskie, (2017, ISSN: 1896-771X, Tom: 34, Zeszyt: 65, Strony: 118-124)
 • Szwengier G., Pawełko P., Jastrzębski D., Modelowanie połączeń prowadnicowych maszyn, Inżynieria Innowacji, (2018, ISBN 978-83-65466-36-5, str. 111-126)
 • Pawełko P., Parus A., Szymczak B., Aktywna podtrzymka tokarska, Modelowanie Inżynierskie, (2018, ISSN: 1896-771X, Tom: 67, Zeszyt: 36, Strony: 75-82)
 • Dunaj P., Berczyński S., Pawełko P., Grządziel Z, Chodźko M., Static condensation in modeling roller guides with preload, (2019, Archives of Civil and Mechanical Engineering Volume 19, Issue 4, Pages 1072-1082
 • Dunaj P., Dolata M., Powałka B., Pawełko P., Berczyński S.. Design of an Ultra-Light Portable Machine Tool, 2021, IEEE Access, vol. 9, pp. 43837-43844.
 • Pawełko, P., Jastrzębski, D., Parus, A. et al. A new measurement system to determine stiffness distribution in machine tool workspace. Archiv.Civ.Mech.Eng 21, 49 (2021).
 • Jastrzębska J., Parus.A, Jastrzębski D., Pawełko P.. Measurement and identification of translational static stiffness in workspace of a machine tool.  Int J Adv Manuf Technol (2023). link
 • P. Pawełko, E. Mijowska, Ł. Mozga, A. Parus, M. Pajor, A. Dymerska System do elektrolizy typu pem z innowacyjną technologią ograniczającą wykorzystanie surowców wyczerpywalnych Konferencja Naukowo-Techniczna H2Szczecin „WODÓR NAPĘDEM REGIONU” Szczecin 2023