Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Oferta dla: przemysłu, przedsiębiorców, importerów.

W ramach doświadczenia i wiedzy oferujemy wsparcie producentów, importerów, integratorów w zakresie:
Opracowanie Deklaracji Zgodności UE.
Opracowanie tabliczek znamionowych.
Opracowanie oznakowania na wyrobie.
Wymagania w zakresie oznakowania: CE, RoHS, inne
Analiza zagrożeń dla wyrobów.
Opracowanie instrukcji obsługi.
Analiza wymagań zasadniczych dla wyrobu.
Analiza wymagań minimalnych.
Opracowanie zestawu norm zharmonizowanych dla wyrobu.
Wybór modułu potwierdzenia zgodności.
Projektowanie układów hydrauliczny i pneumatycznych.
Diagnostyka układów hydraulicznych (pomiary przepływów, ciśnień, mocy, wyznaczanie charakterystyk urządzeń).
Modelowanie konstrukcji w systemach 3D CAD.
Analizy obliczeniowe MES (ang. FEM) konstrukcji.

Opinie przedsądowe i sądowe w zakresie budowy, oceny i eksploatacji maszyn i urządzeń.
Konsultacje, szkolenia, wsparcie przedsiębiorców w obrębie powyższych zagadnień.

Oferujemy usługi w postaci wsparcia w pracach Badawczo Rozwojowych w szerokim zakresie przemysłu maszynowego, automatyzacji produkcji, badaniach laboratoryjnych, budowy prototypów.


Słowa kluczowe: Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE, Dyrektywa EMC 2014/30/UE, Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35/UE, FEM - Finite Elements Method, MES - Metoda Elementów Skończonych, Modelowanie 3D CAD, SolidWorks, Nastran, Tabliczka znamionowa, dokumentacja, DTR, Instrukcja obsługi, Deklaracja zgodności, Ocena maszyn i urządzeń, Wymagania minimalne, Wymagania zasadnicze, Prace B+R Badawczo-Rozwojowe, Kadra naukowa B+R, OpiniaZapraszamy do kontaktu